Centrum Psychologické Podpory

cpp@poradna-vrchlabi.cz

Centrum psychologické podpory, z. s.
Vrchlabí, ul. Komenského 1248

Centrum psychologické podpory, z.s. je od 2.1.2015 provozovatelem registrované sociální služby

Sídlo

Horní Lánov 67
543 41 Lánov

IČ: 03359344
Datum registrace: 19.9.2014 u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou L 9843

Číslo účtu: 3782861369/0800